Gentamicin DS 40 mg/ml solution for injection 2 ml

Гентамицин ДС 40 мг/мл - 2 мл инжекционен разтвор

Гентамицин се отнася към групата на аминогликозидните антибиотици. Аминогликозидите са широко-спектърни антибиотици, особено ефективни спрямо аеробни и факултативно анаеробни Грам-отрицателни бактерии, като сем. Enterobacteriaceae и Pseudomonas aeruginosa. Те упражняват бърз бактерициден ефект върху чувствителните микрорганизми.

1 ml инжекционен разтвор съдържа като активно вещество 40 mg Гентамицинов сулфат и като помощни вещества метил парахидроксибензоат, пропил парахидроксибензоат, натриев метабисулфит, динатриев едетат, вода за инжекции.