Omalgin

Омалгин 500 mg/ml инжекционен разтвор

Метамизол натрий (Metamizole sodium)

ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор е лекарствен продукт от групата на пиразолоните с краткотрайно обезболяващо и температуропонижаващо действие.

За какво се използва ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор?

За краткотрайно повлияване на остра, умерено до средно силно изразена болка (след хирургични интервенции, болки при спазъм на гладката мускулатура на пикочните и жлъчни пътища).

1 ml инжекционен разтвор съдържа като активно вещество 500 mg метамизол натрий и като помощно вещество вода за инжекции.

Винаги използвайте ОМАЛГИН 500 mg/ml инжекционен разтвор точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При интрамускулно приложение на възрастни пациенти максималната еднократна доза е 500 mg, а максималната дневна доза е 1,5 g. Не се препоръчва продължителната употреба (повече от няколко дни), освен по изрично лекарско предписание.

Парентералното приложение при деца до 15 години следва да се избягва