10.07.2019 г.

Студенти от специалност Биотехнологии в Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, се запознаха с производствените участъци Стерилни продукти, асептично изготвени и продукти, стерилизирани в крайната си опаковка и Полутвърди лекарствени форми – мази, гелове и кремове, лабораторията по Контрол на качеството и лабораторията Изследване и развитие.

Ръководителите на звената разказаха в детайли за дейността и оборудването и отговориха на многобройните въпроси на младите хора.