Омалгин 500 mg/ml инжекционен разтвор 2 ml x 10

Metamizole

Лекарствен продукт по лекарско предписание

Омалгин 500 mg/ml инжекционен разтвор е лекарствен продукт от групата на пиразолоните с краткотрайно обезболяващо и температуропонижаващо действие. За краткотрайно повлияване на остра, умерено до средно силно изразена болка (след хирургични интервенции, болки при спазъм на гладката мускулатура на пикочните и жлъчни пътища).

1 ml разтвор съдържа като активно вещество – 500 mg Метамизол натрий (Metamizole sodium)

Начин на приложение: интрамускулно и интравенозно.

За да се избегне хипотезивна реакция, интравенозната инжекция трябва да се прилага  много бавно, например 1 ml (500 mg метамизол) на минута, като максимална скорост.

Пациенти с нормална бъбречна функция:

При възрастни пациенти максималната еднократна доза е 1000 mg, а максималната дневна доза е 4 g.

При деца и юноши на възраст до 14 години 8 – 16 mg метамизол на килограм телесно тегло може да се прилагат, като единична доза. В случай на повишена температура доза от 10 mg метамизол на килограм телесно тегло обикновено е достатъчна за деца. Възрастни и юноши на възраст над 15 години (> 53 kg) могат да получават до 1000 mg, като единична доза.

Пациенти в старческа възраст:

Обикновено не се изисква редуциране на дозата. При пациенти с възрастови нарушения на бъбречната и чернодробната функция е необходимо намаляване на дозата, тъй като е възможно увеличаване на времето на полуживот на метаболитите на метамизол (вж. точка 5.2).

Пациенти с нарушена бъбречна и/или чернодробна функция:

Тъй като при увредена бъбречна или чернодробна функция скоростта на елиминиране се понижава, многократното приложение на високи дози трябва да се избягва. При кратковременно приложение не се налага редукция на дозите. Липсва достатъчно опит при по-продължително приложение.

Средна продължителност на лечението:

Не се препоръчва продължителната употреба (повече от няколко дни), освен по изрично лекарско предписание.

Винаги спазвайте препоръките на Вашият лекар!

Винаги прочитайте листовката преди употреба!


Кликнете върху логото на Вашата аптека и купете директно онлайн Омалгин 500 mg/ml инжекционен разтвор 2 ml x 10

Може да намерите този продукт и във физическите магазини на нашите парнтьори.