СиТиКо® 100 mg/ml перорален разтвор 30 ml

ситиколин/ citicoline

Лекарствен продукт по лекарско предписание

Активното вещество в това лекарство е ситиколин, който:

• стимулира синтеза на фосфолипиди, изграждащи мембраната на нервната клетка;
• подобрява функцията на клетъчната мембрана;
• благоприятства намаляването на мозъчния оток;
• съхранява енергийния резерв на нервната клетка;
• намалява апоптозата(програмирана клетъчна смърт);
• стимулира синтеза на ацетилхолин, който способства предаването на импулсите между нервните клетки.

СиТиКо се прилага за лечение на:

• мозъчен инсулт в остра фаза и неврологичните последствия, свързани с него;
• мозъчна травма и неврологичните последствия, свързани с нея;
• мисловни, паметови и поведенчески нарушения при заболявания на мозъка от съдов или дегенеративен произход.

  • 1 ml перорален разтвор съдържа 100 mg ситиколин (citicoline), като ситиколин натрий (as citicoline sodium).

Препоръчителната дневна доза за възрастни е 500 – 2000 mg (5 ml – 20 ml) в зависимост от тежестта на клиничните прояви.
Продължителното приложение на лекарствения продукт се благоприятства от неговата ниска токсичност и ниска честота на нежеланите лекарствени реакции.
Деца и юноши
СиТиКо не трябва да се прилага при деца и юноши, освен ако изрично не е назначен от лекар. Няма достатъчно данни за приложението на ситиколин при деца, поради което трябва да се прилага единствено в случай, че очакваната полза надвишава всеки възможен риск.
Пациенти в старческа възраст
Препоръчва се приложението на обичйната терапевтична доза; не се налага корекция на дозата при отсъствие на значими бъбречни и чернодробни заболявания.
Бременност
Не са налични данни относно потенциалните ефекти на ситиколин при бременни жени, поради което неговата безопасност при тази група се счита за неустановена. Лекарственият продукт трябва да се прилага единствено в случаите, при които потенциалните ползи за майката надвишават рисковете за плода и новороденото.
Разтворът се дозира с помощта на приложената спринцовка както следва:
1. Дозиращата спринцовка се потапя с буталото притиснато до дъното й.
2. Издърпва се предписаната доза, връщайки буталото нагоре, така че течността в спринцовката да отговаря точно на предписаното количество.
3. Лекарствения продукт се приема самостоятелно или разтворен в половин чаша вода (приблизително 120ml)
Дозиращата спринцовка трябва да се измива с вода след всеки прием.
Лекарствения продукт е предназначен за приложение през устата.

Преди употреба прочете листовката!