СиТиКо® 125mg/ml инжекционен разтвор 4ml x 5

ситиколин/ citicoline

Лекарствен продукт по лекарско предписание

СиТиКо инжекционен разтвор е прозрачен, безцветен, бистър разтвор с активно вещество ситиколин, който:

 • Стимулира синтеза на фосфолипиди, изграждащи мембраната на нервната клетка;
 • Подобрява функцията на клетъчната мембрана;
 • Благоприятства намаляването на мозъчния оток;
 • Съхранява енергийния резерв на нервната клетка;
 • Намалява апоптозата(програмирана клетъчна смърт);
 • Стимулира синтеза на ацетилхолин, който способства предаването на импулсите между нервните клетки.

СиТиКо се прилага за лечение на:

 • Мозъчен инсулт в остра фаза и неврологични последствия;
 • Мозъчна травма и неврологични последствия.

1 ml разтвор съдържат 125 mg ситиколин.

Инжекционният разтвор може да се прилага:

 • Мускулно;
 • Бавно интравенозно в продължение на 3 – 5 минути в зависимост от дозата;
 • Като интравенозна инфузия със скорост на вливане 40 – 60 капки/минута;
 • Съставът на лекарственият продукт позволява при необходимост, инжекционният разтвор да бъде приложен през устата. Съдържанието на ампулата може да се изпие директно или след разтваряне в половин чаша вода (около 120 ml).

Деца и юноши

Няма достатъчно данни за приложението на ситиколин при деца, поради което трябва да се прилага единствено в случай, че очакваната полза надвишава възможен риск.

Възрастни

Препоръчителната дневна доза за възрастни е 500 – 2000 mg в зависимост от тежестта на клиничните прояви.

Старческа възраст

Няма ограничения за приложение. Препоръчваната доза не се нуждае от корекция.

Бременност

Бременните и кърмещи жени не трябва да приемат ситиколин, освен ако това не е изрично назначено от лекар след оценка на потенциалната полза за майката и рисковете за плода и новороденото.

Кърмене

Не е известно дали ситиколин се екскретира в майчиното мляко, поради което лекарствения продукт трябва да се прилага единствено в случаите, при които потенциалните ползи за майката надвишават рисковете за новороденото и кърмачето.

Фертилитет

Няма данни за ефектите на ситиколин върху фертилитета.