22.06.2021 г.

На 22.06.2021г. студенти от 4-ти курс, специалност „Фармация“ към Факултета по химия и фармация на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, предоставихме възможността да се запознаят отблизо, в рамките на своята учебно – производствена практика по Технология на лекарствените форми с процесите в производствената база на ВЕТПРОМ – компания на ДАНСОН.

Общо 43–ма студенти заедно с придружаващият ги ръководител маг.-фарм. Стефания Гайдарова, бяха посрещнати от Изпълнителният директор – Станислав Стоев, двама директори производство, технолог от лаборатория „Изследване и развитие“, и представител на отдел „Човешки ресурси“.

Проведен бе кратък инструктаж по здраве и безопасност, след което студентите бяха разделени на две групи, всяка от които, посети производствената сграда (намиращите  се в нея лаборатории, както и някои от работните помещения), студентите там бяха посрещнати и разведени от Директор производство Лъчезар Хинков.

Посетена бе и лаборатория „Изследване и развитие“, където студентите бяха поети от технологът Николай Даскалов.

Последно бе посетено производството на „Твърди лекарствени форми“, студентите там бяха разведени от директор производство Симеон Гордеев.

Ръководителите на звената разказаха в детайли за дейността и оборудването и отговориха на многобройните въпроси на младите хора.

Изключително сме радостни, че успяхме да бъдем полезни на бъдещите фармацевти.