ПИРАЦЕТАМ ДАНСОН 1 g/5 ml инжекционен разтвор 5 ml x 10

Piracetam

Лекарствен продукт по лекарско предписание

Активното вещество пирацетам се отнася към групата на ноотропните лекарствени средства и не проявява психостимулиращо или успокояващо действие.

Пирацетам подобрява кръвоснабдяването и обмяната на веществата в мозъка, вследствие на което възстановява физическата и умствена работоспособност. Стимулира нервно-психичната дейност и действа подобряващо на паметта, говора, световъртежа и главоболието, като спомага и за концентрация на вниманието.

Пирацетам подобрява познавателните способности след различни мозъчни увреждания като например:

  • Отравяния
  • забравяне вследствие съдово увреждане
  • възстановява недостига на кислород

Възрастни:

  • Симптоматично лечение на психо-органичен синдром със следните прояви: нарушение на паметта и вниманието, липса на мотивация.
  • Лечение на кортикален миоклонус, самостоятелно или в комбинация.
  • Лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психичен произход.
  • За предизвикване на ремисия на вазо–оклузивна криза при сърповидно–клетъчна анемия.

Деца над 8 години:

  • Лечение на дислексия в комбинация с говорна терапия.
  • За предизвикване на ремисия на вазо–оклузивна криза при сърповидно–клетъчна анемия.

1 ml инжекционен разтвор съдържа 200 mg пирацетам. Всяка ампула от 5 ml инжекционен разтвор съдържа 1 g пирацетам (piracetam).

Препоръчителната доза е:

Възрастни

Симптоматично лечение на психо-органичен синдром при следните прояви: нарушение на паметта, нарушения на вниманието и липса на мотивация

Прилагат се дневни дози от 2,4 g до 4,8 g, разделени на 2-3 приема.

 

Лечение на кортикален миоклонус, самостоятелно или в комбинация

Препоръчваната дневна доза е 7,2 g като се увеличава с 4,8 g през 3-4 дни до максимум 24 g. Дозите се разделят на два или три приема дневно. Другите лекарства за лечение на миоклонус трябва да се прилагат в обичайните им дози. В зависимост от постигнатия резултат, ако е възможно, дозировката на други подобни лекарства трябва да бъде намалена.

Веднъж започнало, лечението е пирацетам трябва да продължи докато продължава мозъчното заболяване.

При пациенти с остър епизод, спонтанна еволюция може да се получи след време, затова на всеки 6 месеца трябва да се опитва намаляване на дозата или прекъсване на лечението. Това трябва да става чрез намаляване дозата на пирацетам с 1,2 g на всеки два дни (на всеки три или четири дни при синдром на Lance и Adams, за да се предотврати възможността за внезапно влошаване или възобновяване на пристъпите).

 

Лечение на вертиго и свързаните с него нарушения на равновесието, с изключение на замаяност от вазомоторен или психичен произход

Препоръчваната доза е 2,4-4,8 g дневно, разделена на 2-3 приема.

 

За предизвикване на ремисия на вазо–оклузивна криза при сърповидно–клетъчна анемия

Препоръчваната дневна доза е 300 mg/kg, интравенозно, разделена на 4 приема.

Доза по-ниска от 160 mg/kg или нередовен прием е възможно да доведе до подновяване на кризата.

 

Педиатрична популация

Лечение на дислексия в комбинация с говорна терапия

Препоръчваната дневна доза при деца над 8 години и юноши е около 3,2 g, разделена на 2 приема.

 

За предизвикване на ремисия на вазо–оклузивна криза при сърповидно–клетъчна анемия

Препоръчваната дневна доза е 300 mg/kg, интравенозно, разделена на 4 приема.

Доза по-ниска от 160 mg/kg или нередовен прием е възможно да доведе до подновяване на кризата.

Пирацетам може да се прилага при деца над 3 години, като се спазват препоръчваните дневни дози (mg/kg) и режим на приложение. Пирацетам е прилаган в ограничен брой деца от 1 до 3 години.

 

Пациенти в старческа възраст

При пациенти в старческа възраст с нарушения в бъбречната функция се препоръчва намаление на дневната доза. При продължително лечение на пациенти в старческа възраст се изисква редовен контрол на креатининовия клирънс с цел адаптиране на дозата, когато е необходимо.

Пациенти с бъбречна недостатъчност или бъбречно увреждане

Препоръчваната дневна доза е индивидуална, в зависимост от бъбречната функция. Определянето на дозата става с помощта на таблицата, представена по-долу. Използвайте приложената формула, за да определите креатининовия клирънс (CLcr) като използвате данните за серумния креатинин.

Група Креатининов Доза и режим на дозиране
клирънс (ml/min)
Нормална > 80 Препоръчваната дневна доза, 2 до 4 приема
Лека 50 – 79 2/3 от препоръчваната дневна доза, 2 или 3 приема
Умерена 30 – 49 1/3 от препоръчваната дневна доза, 2 приема
Тежка < 30 1/6 от препоръчваната дневна доза, еднократно
Пациенти с краен
стадий на бъбречна Лечението е противопоказно
недостатъчност

 

Интервалът от време между отделните приеми не трябва да е по-кратък от 8 часа.

 

Пациенти с чернодробно увреждане

Не се налага адаптиране на дозата, ако пациентът е само с чернодробно увреждане. Адаптирането на дозата се налага само в случай че, освен чернодробно се наблюдава и бъбречно увреждане (вж. “Пациенти с бъбречна недостатъчност или бъбречно увреждане“).

Начин на приложение

Прилага се бавно интравенозно.

Препоръчва се дневната доза да се разпредели на 2-3 равни приема.

 

 

Винаги спазвайте препоръките на Вашият лекар!

 

Винаги прочитайте листовката преди употреба!

 


Кликнете върху логото на Вашата аптека и купете директно онлайн ПИРАЦЕТАМ ДАНСОН 1 g/5 ml инжекционен разтвор 5 ml x 10

Може да намерите този продукт и във физическите магазини на нашите парнтьори.