СиТиКо® 250mg/ml инжекционен разтвор 4ml x 5

ситиколин/ citicoline

Лекарствен продукт по лекарско предписание

СиТиКо инжекционен разтвор е прозрачен, безцветен, бистър разтвор с активно вещество ситиколин, който:

 • Стимулира синтеза на фосфолипиди, изграждащи мембраната на нервната клетка;
 • Подобрява функцията на клетъчната мембрана;
 • Благоприятства намаляването на мозъчния оток;
 • Съхранява енергийния резерв на нервната клетка;
 • Намалява апоптозата(програмирана клетъчна смърт);
 • Стимулира синтеза на ацетилхолин, който способства предаването на импулсите между нервните клетки.

СиТиКо се прилага за лечение на:

 • Мозъчен инсулт в остра фаза и неврологични последствия;

Мозъчна травма и неврологични последствия.

1 ml разтвор съдържат 250 mg ситиколин.

Инжекционният разтвор може да се прилага:

 • Мускулно;
 • Бавно интравенозно в продължение на 3 – 5 минути в зависимост от дозата;
 • Като интравенозна инфузия със скорост на вливане 40 – 60 капки/минута;
 • При пациенти с мозъчен кръвоизлив, дозата не трябва да надвишава 1000 mg и лекарството трябва да се прилага със скорост не по-голяма от 30 капки/минута.

Деца и юноши

Няма достатъчно данни за приложението на ситиколин при деца, поради което трябва да се прилага единствено в случай, че очакваната полза надвишава възможен риск.

Възрастни

Препоръчителната дневна доза за възрастни е 500 – 2000 mg в зависимост от тежестта на клиничните прояви.

Старческа възраст

Няма ограничения за приложение. Препоръчваната доза не се нуждае от корекция.

Бременност

Бременните и кърмещи жени не трябва да приемат ситиколин, освен ако това не е изрично назначено от лекар след оценка на потенциалната полза за майката и рисковете за плода и новороденото.

Кърмене

Не е известно дали ситиколин се екскретира в майчиното мляко, поради което лекарствения продукт трябва да се прилага единствено в случаите, при които потенциалните ползи за майката надвишават рисковете за новороденото и кърмачето.

Фертилитет

Няма данни за ефектите на ситиколин върху фертилитета.