Лидокаин ДС 10 mg/ml инжекционен разтвор 10 ml x 5

Lidocaine Hydrochloride

Лекарствен продукт по лекарско предписание

Лидокаин е локален анестетик. Използва се за обезчувстяване на части от тялото по време на малки хирургични процедури.

Блокира способността на нервите да предават болкови импулси към мозъка и по този начин спира усещането за болка. Действието му започва няколко минути след инжектиране и бавно отзвучава след завършване на процедурата.

Използва се за различни видове местна анестезия – инфилтрационна и проводна анестезия, както и нервна блокада.

Предназначен е и за лечение на камерни аритмии, вкл. след инфаркт на миокарда, кардиохирургични интервенции.

1 ml разтвор съдържа като активно вещество 10 mg Лидокаинов хидрохлорид (Lidocaine Hydrochloride)

Лидокаин ДС 10 mg/ml инжекционен разтвор ще Ви бъде приложен от лекар. Ще Ви бъде поставен под формата на инжекция в мускул, под кожата или в епидуралното пространство в близост до гръбначния мозък.

Дозата, която Вашият лекар Ви прилага, ще зависи от типа облекчаване на болката, от който се нуждаете. Също така ще зависи от размера на тялото Ви, възрастта, физическото състояние и частта от тялото, в която ще бъде инжектирано лекарството. Ще Ви бъде приложена най-ниската доза, достатъчна да постигне желания ефект.

Винаги спазвайте препоръките на Вашият лекар!

Винаги прочитайте листовката преди употреба!